Drogownictwo

Wykonywanie podbudów

Kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa są stosowane jako materiał na podbudowy.

Stabilizacja gruntów
Wapno palone mielone oraz wapno hydratyzowane stosowane są do stabilizacji gruntów, czyli poprawiania nośności gruntów słabych.


Osuszanie gruntów
Zawilgocone grunty, przeznaczone do robót ziemnych, można przesuszyć i tym samym przygotować do urabiania maszynami budowlanymi stosując wapno palone mielone, które przemieszane z wilgotnym gruntem pochłania nadmiar wody.

Wytwarzanie mieszanek asfaltowych
Składnikiem masy asfaltowej są mączki wapienne, pełniące rolę wypełniacza. Nowym, rozwijającym się, zastosowaniem jest dodawanie wapna hydratyzowanego do mas asfaltowych, jako dodatku poprawiającego jakość i trwałość masy, a także zwiększającego odporność nawierzchni asfaltowej na koleinowanie.

Zapoznaj się z materiałami