Rolnictwo

Nawozy
Przemysł wapienniczy dostarcza rolnictwu nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe.

Przemysł nawozów sztucznych
Mączki węglanowe są często stosowanym dodatkiem do nawozów sztucznych, polepszającym własności fizyczne granulatów i neutralizującym kwasowość nawozów.

Przemysł paszowy
Kreda pastewna jest powszechnie stosowanym dodatkiem do mieszanek paszowych dla zwierząt.

Leśnictwo i gospodarka rybna
Podobnie jak w przypadku użytków rolnych, nawozy wapniowe stosowane są dla utrzymania odpowiedniej zasadowości środowiska leśnego, a także wód jezior oraz rzek.

Przemysł spożywczy
Z zakładów przemysłu spożywczego głównym odbiorcą kamienia wapiennego jest cukrownictwo. Spośród wielu innych zastosowań produktów wapienniczych w przemyśle spożywczym można wymienić: produkcję żelatyny, wyrobów mleczarskich.

Zapoznaj się z materiałami